Od 22. februára 2017 (vrátane) ruší spoločnosť Provident Financial sieť svojich obchodných zástupcov a takisto ruší všetky svoje pobočky. Od dnešného dňa preto so všetkými otázkami alebo podnetmi kontaktujte centrálu spoločnosti. Existujúce úvery splácajte prostredníctvom účtu, ktorého číslo ste dostali poštou a nezabudnite uvádzať správny variabilný symbol.Kontakt na centrálu spoločnosti

Provident Financial, s.r.o.  

Mlynské nivy 49

821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 0259 800 600

Fax: (+421) 0259 800 627

Oznámenie o zrušení prevádzkarne
Ak ste klientom a chcete sa spýtať na čokoľvek?
Ak nie ste s niečím spokojní a chcete podať sťažnosť?
Kontakt pre novinárov


scom available