Kvôli aktuálnym zmenám v zákone o spotrebiteľských úveroch, spoločnosť Provident Financial na Slovensku bude prehodnocovať, ako týmto zmenám prispôsobiť svoje spotrebiteľské úvery. Kým nebudeme mať istotu o dopade legislatívy, nebudeme poskytovať nové úvery.

V súčasnosti pracujeme na vývoji produktovej štruktúry, ktorá bude plne v súlade s novou legislatívou a umožní nám poskytovať Vám vysoký standard služieb, na ktoré ste boli v Providente zvyknutí. Budeme Vás o novinkách informovať tak skoro, ako to len bude možné a budeme mať dané riešenie pripravené.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Vášho obchodného zástupcu, pracovníkov našich pobočiek alebo našich zákazníckych centier na čísle 0850 111 104 alebo na adrese zakaznicky.servis@provident.sk.

Viac info
scom available