Kontakt na centrálu spoločnosti

Provident Financial, s.r.o.

Mlynské nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 0259 800 600
Fax: (+421) 0259 800 627

Ak ste klientom a chcete sa spýtať na čokoľvek?

Všeobecnejšie otázky môžete zasielať aj na e-mailovú adresu zakaznicky.servis@provident.sk.

Ak nie ste s niečím spokojní a chcete podať sťažnosť?

Volajte bezplatnú linku 0800 10 11 11 alebo nám pošlite email na adresu staznosti@provident.sk.

Kontakt pre novinárov

Michal Dyttert
Riaditeľ vonkajších vzťahov
Tel: (+421) 915 297 622
Email: Michal.Dyttert@provident.sk